home howtoplay tc luckey contact

พิเศษ!! กับกิจกรรม ThaiRBT โหลด ลุ้น ฟรี! เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThaiRBT และลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลกับเรา ง่ายๆแค่นี้ก็มีสิทธิ์รับรางวัลที่ขนมาแจกกันแบบฟรี! ฟรี! มากมายทุกๆเดือน รู้อย่างนี้แล้วห้ามพลาด!ของรางวัล

 

- Starbucks Card รางวัลละ 300 บาท จำนวน 15 รางวัล

 

- Swensen’s Gift Voucher รางวัลละ 300 บาท จำนวน 15 รางวัล

 

- Central Gift Voucher รางวัลละ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

- สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

เงื่อนไขการร่วมลุ้นและการรับของรางวัล1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำการดาวน์โหลดแอพฯ ThaiRBT ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และทำการลงทะเบียน

โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล

 

2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถติดต่อได้เท่านั้น (เพื่อติดต่อกลับในกรณีได้รับของรางวัล)

 

3. ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555

 

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกเดือนผ่านทาง http://www.thairbt.com และ http://www.facebook.com/thairbt

 

5. บริษัทฯจะดำเนินการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งรายละเอียดและวิธีการรับของรางวัล

 

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

7. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องยังคงใช้บริการแอพฯ ThaiRBT จนถึงวันที่รับของรางวัล

มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ทันที

 

8. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้

 

9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

 

10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ได้

 

11. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 

12. การตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น

 

13. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขของกิจกรรมและของรางวัลโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2641-3442 เวลา 9.00น.- 18.00น.